Videocation

Videocation - Møtekultur og møteledelse - Cecilie Thunem-Saanum

I dette kurset lærer du teknikker for å være tydelig og mer effektiv i møter, som vil gi deg større gjennomslagskraft i alle typer møter. Når du behersker disse teknikkene, vil du bli trygg i rollen som møteleder. Du vil lære å håndtere typiske utfordringer som å holde tiden, svare på spørsmål og sikre at alle deltakerne får utbytte av møtet. Du vil også lære å kjenne igjen en møteplager, og hvordan du skal håndtere vedkommende på en god måte. Kurset passer for alle som deltar i eller leder møter, både i private og offentlige virksomheter. Kurset er også relevant for dem som vil bli tryggere på egen kommunikasjon og møteledelse i sin rolle som tillitsvalgt, pårørende eller i annen møtesammenheng utenfor arbeidsplassen. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Cecilie Thunem-Saanum

 1. Introduksjon til «Møteledelse og møtekultur»

 2. Hvorfor skal vi møtes?

 3. Hvem deltar, og hvorfor?

 4. Slik styrer du tidsbruken i et møte

 5. Når skal møte avholdes?

 6. Seks faktorer for godt innhold i et møte

 7. Gruppedynamikk

 8. Felles retningslinjer og rammer

 9. Hvordan skape et dynamisk og nyttig møte?

 10. Hvordan legge til rette med bordoppsett?

 11. Håndtering av spørsmål

 12. Inkluderende spørsmålhåndtering

 13. Slik håndterer du møteplageren (steg 1)

 14. Slik håndterer du møteplageren (steg 2)

 15. Hold god kontinuitet og flyt

 16. Hold god kontinuitet og flyt også i lange møter

 17. Avslutt med stil

 18. Huskelapp før neste møte

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Planlegging, oppbygging av møter, inndeling av agenda
 • Tidsbruk, tilstedeværelse og tilgjengelighet
 • Suksesskriteriene for gode møter
 • Kroppsspråk, stemmebruk, blikk og mimikk
 • Sjargong og språkbruk internt og eksternt
 • Håndtering av spørsmål, kommentarer og innvendinger
 • Presentasjons- og argumentasjonsteknikk i møtesammenheng