Videocation

Videocation - Hvordan skape et høyt presterende team - Marian Erstad

Visste du at en ansatt som stoler på lederen sin har 12 ganger større sannsynlighet for å bli engasjert i jobben? Det er bare ett problem: veldig få ansatte stoler på lederen sin. Det er ingen hemmelighet at medarbeideres engasjement øker i en teamkultur med høy prestasjonsevne. Bedrifter med engasjerte ansatte presterer bedre i form av høyere aksjekurser, høyere produktivitet, høyere omsetning og større kundetilfredshet. Med andre ord bør du investere tiden og ikke minst energien det tar å bygge et høyt presterende team. I dette kurset lærer du hvordan du bygger opp psykologisk trygghet i teamet – og hvordan du forebygger frykt og forvirring. Marian Erstad har coachet team og ledere i en årrekke, og gir deg verktøyene du trenger for å ha en tydelig kommunikasjonsstil, bygge god teamkultur og håndtere feedback på en måte som gagner alle på arbeidsplassen.

 1. Marian Erstad

 1. Introduksjon

 2. Psykologisk trygghet

 3. Bedriftens formål

 4. Har du en tydelig lederstil?

 5. Resultatforventninger

 6. Definere roller og ansvar

 7. Å kommunisere tydelig

 8. Bygge god teamkultur

 9. Bygge god teammøtekultur – del 1

 10. Bygge god teammøtekultur – del 2

 11. Hvordan fasilitere en god en-til-en-samtale

 12. Gevinster av godt gjennomførte en-til-en-samtaler

 13. Hvorfor er feedback viktig?

 14. Hvordan ta imot feedback?

 15. Avslutning

 1. Strategi og ledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hvordan skape psykologisk trygghet
 • Hvordan kommunisere tydelig som leder
 • God teamkultur og møtekultur
 • Fasilitering av 1 til 1-samtaler
 • Hvorfor feedback er viktig, og hvordan du bør ta det imot