Videocation

Videocation - Ny som leder - Olav Haraldseid

Som medarbeider løser du oppgaver som påvirker resultatet direkte, men som leder må du oppå resultater gjennom andre. For mange nye ledere er dette den meste krevende endringen. Når ting ikke går som det skal, er det fristende å løse oppgaven selv. Det fungerer kanskje én gang, men ikke over tid. Dette kurset gir deg håndfast kunnskap om hvordan du håndterer dette, samt en rekke andre utfordringer du vil møte på når du er ny i lederrollen. Kurset gir deg også tilgang til nedlastbare ressurser som gjør at du raskt kommer i gang med viktige lederoppgaver: Utviklingsplan for medarbeidere Mal for medarbeidersamtale Intervjuguide for ansettelser Spilletid: ca. 1 time og 25 minutter

 1. Olav Haraldseid

 1. Introduksjon

 2. Fra ansatt til leder – en ny rolle som krever nytt fokus

 3. Effekten av godt lederskap

 4. Hvordan motivere til økt innsats?

 5. Tydelig lederskap

 6. Prestasjonsfremmende mål og tilbakemeldinger

 7. Få en god start som leder

 8. Prestasjonsstyring – fra ambisjon til handling

 9. Balanserte mål styringssystemer og prestasjonskontrakt

 10. Medarbeidersamtalen – innhold, forberedelser og gjennomføring

 11. Deg som leder - egen utvikling

 12. Hvordan overvinne frykten for å mislykkes

 13. Styrk din selvtillit som leder

 14. Slik unngår du å tråkke feil som leder

 15. Kritiske lederkompetanser og fokus påforretningskritiske prosesser

 16. Mangfold og veien til holdningsendring på individnivå

 17. Oppsummering

 1. Strategi og ledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Takle overgangen fra ansatt til leder
 • Sette mål og stille krav til dine medarbeidere
 • Håndtere kjente ledelsesutfordringer
 • Bruke systemer for målstyring, fokus og oppfølging
 • Få fram det beste i dine medarbeidere
 • Bruke metoder for systematisk utvikling av dine medarbeidere