Videocation

Videocation - Prestasjonsledelse i praksis - Olav Haraldseid

Hvordan skal du jobbe for å styrke resultatene i din bedrift med prestasjonsledelse? I dette kurset lærer du ulike grep du kan ta i din bedrift for å betydelig øke dine resultater med opptil 30%. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Olav Haraldseid

 1. Prestasjonskultur

 2. Prestasjonsvariasjoner og økonomi

 3. Hva kjennetegner et talent

 4. Komplimentære ferdigheter

 5. Fra ambisjon til handling

 6. Prestasjonskontrakt for ulike roller

 7. Evaluering av leveranser og atferd

 8. Kalibrering av resultat og matching av kandidater

 9. Utviklingsplaner

 10. Lønnspolitikk - bruk av prestasjonslønn rikitg

 11. Fastsettelse og justering av fastlønn

 12. Prinsipper for bruk av prestasjonslønn

 13. Prinsipper for bruk av bonus

 14. Rekruttering

 15. Rekrutteringsprosessen

 16. Styrke salget - veien fra ekspiditør til selger

 17. Praktiske verktøy og metoder for å styrke salget

 18. Utdøvelse av prestasjonsledelse

 19. Motiverende mål og tilbakemeldinger

 20. Mobilisering av endring

 1. Strategi og ledelse

 • Hvordan skape en prestasjonskultur
 • Bruk av belønning
 • Hvordan få ansatte til å dra samme vei
 • Rekruttere riktig