Videocation

Videocation - Bærekraftstrategi - Kaia Østbye Andresen

Bærekraftsarbeidet er i utvikling, som gjør det ekstra spennende å jobbe med. Vi ser stadig nye lover, regler og initiativer, både nasjonalt og globalt. Forskningen peker på stadig flere utfordringer, og ikke minst løsninger. Har din virksomhet en egen bærekraftstrategi? Den trenger ikke være så ulik vanlig strategiarbeid – det handler i grove trekk om å avdekke eksterne og interne forhold, sette føringer og mål og implementere tiltak som understøtter dem. I dette kurset tar Kaia Østby Andresen deg gjennom denne prosessen på en måte som er tilpasset bærekraftsfeltet, og du lærer hvordan du kan tenke bærekraft, strategi og integrering i forretningsdrift. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Kaia Østbye Andresen

 1. Bærekraftstrategi

 2. Hva er bærekraft?

 3. Megatrend: Klimakrise

 4. Megatrend: Naturkrise

 5. Megatrend: Folkehelse

 6. Megatrender: Globalisering og demografi

 7. Megatrend: Ulikhet

 8. Megatrend: Aktivisme og digitalisering

 9. Bransjeanalyse

 10. Verdikjedeanalyse

 11. Interessantanalyse: Kunder, ansatte og eiere

 12. Interessantanalyse: Myndigheter og bank og finans

 13. Interessantanalyse: Interesseorganisasjoner og leverandører

 14. Vesentlighetsanalyse

 15. Ambisjoner og mål

 16. Integrere i virksomhet og forretningsstrategi

 17. Bærekraftsledelse

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Megatrender: Klimakrise, naturkrise, folkehelse, globalisering, ulikhet og aktivisme
 • Hvordan utføre bransjeanalyse og verdikjedeanalyse
 • Hvordan utføre interessentanalyse og vesentlighetsanalyse
 • Integrere bærekraftsstrategi i virksomhet og forretningsmål
 • Bærekraftsledelse