Videocation

Videocation - Opplæring i offentlige anskaffelser - Jacob Magne Landsvik

Rollen som offentlig innkjøper stiller krav til en rekke ulike kompetanser og ferdigheter. En god innkjøper blir man kun ved å gjennomføre anskaffelser. I dette kurset viser Jacob Magne Landsvik deg bredden i innkjøpsfaget som de siste årene har fått en alt for stor oppmerksomhet mot juridisk kunnskap. En innkjøper er en verdiskaper som trenger oppmerksomhet mot en rekke andre grunnleggende forutsetninger for å lykkes med det gode innkjøp. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Jacob Magne Landsvik

 1. Introduksjon til kurset

 2. Formålet med offentlige anskaffelser

 3. Viktige forutsetninger for å bli en god innkjøper

 4. Betydningen av god kunnskap

 5. Grunnleggende styringsdokumenter

 6. Habilitet og etikk i anskaffelsesprosessen

 7. Lover og forskrifter i et anskaffelsesfaglig perspektiv

 8. Systemstøtte for offentlige anskaffelser

 9. Anskaffelsesprosessen

 10. Grunnleggende forutsetninger

 11. Klage fra leverandører på tildelingen

 12. Hvorfor inngå rammeavtaler?

 13. Miljø- og samfunnsansvar

 14. Grunnleggende elementer i kontraktsoppfølgingen

 15. Gevinster og gevinstrealisering

 16. Hvordan kan innkjøpsfunksjonen bidra til innovasjon?

 17. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Økonomistyring og forretningsutvikling

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • God forståelse for krav til rollen som innkjøper
 • God forståelse for anvendelsen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • God forståelse for anskaffelsesprosessens ulike faser
 • Grunnleggende kunnskap om etiske problemstillinger, herunder habilitet i anskaffelsesprosessen.
 • Betydningen av miljø- og samfunnsansvar
 • Grunnleggende kunnskap om klagehåndtering/klagebehandling
 • Grunnleggende kunnskap om kontraktsoppfølging