Videocation

Videocation - God psykisk helse i den nye arbeidshverdagen

Vi har alle en psykisk helse, men hvor godt kjenner du din egen? I dette kurset lærer du å forstå egen psykisk helse og reaksjoner bedre. Hva er psykiske symptomer, og hvordan kan du forstå og møte dem? Her får du verktøy og øvelser du kan bruke for å redusere stress og andre plager, med det overordnede målet å skape en tryggere og bedre arbeidshverdag.

 1. Hilde Johanne Aafoss

 1. Introduksjon til kurset

 2. Psykisk helse – hva er det?

 3. Hva er stress?

 4. Angst – den usynlige bjørnen

 5. Ulike typer angst

 6. Metode 1: Eksponering

 7. Metode 2: Pust deg rolig

 8. Metode 3: Bli bevisst hva du tenker

 9. Depresjon – det skjulte mørket

 10. Depresjon – hvordan kan du hjelpe deg selv?

 11. Depresjon – hvilken hjelp kan du få?

 12. Utbrenthet – når utfordringene blir for mange og stresset varer for lenge

 13. Utbrenthet – hvordan unngå møtet med veggen?

 14. Søvn og søvnvansker – den lunefulle søvnen

 15. Veiledning for bedre søvn

 16. Å gå i tankefeller

 17. Tenk deg sterk

 18. Sett egenomsorg på agandaen

 19. Snakk om det

 20. Oppsummering

 1. Videocations nylanseringer

 2. HMS, lover og regler

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 4. Karriere og personlig utvikling

 • Psykisk helse og psykiske reaksjoner på ytre belastninger
 • Gode og helsefremmende vaner på hjemmekontoret
 • Psykologisk forståelse som hjelper deg og andre i dagens arbeidssituasjon
 • Egenomsorg og selvivaretagelse
 • Verktøy og øvelser som kan dempe indre uro, stress og angst
 • Bedre evne til å ivareta deg selv og andre i stressende situasjoner
 • Bedre evne til lytte til deg selv og dine medarbeidere