Videocation

Videocation - Kurs i psykisk helse - verktøy for livsmestring - Hilde Johanne Aafoss

Kurs i psykisk helse med psykolog Hilde Johanne Aafoss. Vi har alle en psykisk helse, men hvor godt kjenner du din egen? I dette kurset lærer du å forstå egen psykisk helse og reaksjoner bedre. Hva er psykiske symptomer, og hvordan kan du forstå og møte dem? Her får du verktøy og øvelser du kan bruke for å redusere stress og andre plager, med det overordnede målet å skape en tryggere og bedre arbeidshverdag. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Hilde Johanne Aafoss

 1. Introduksjon til kurset

 2. Psykisk helse – hva er det?

 3. Hva er stress?

 4. Angst – den usynlige bjørnen

 5. Ulike typer angst

 6. Metode 1: Eksponering

 7. Metode 2: Pust deg rolig

 8. Metode 3: Bli bevisst hva du tenker

 9. Depresjon – det skjulte mørket

 10. Depresjon – hvordan kan du hjelpe deg selv?

 11. Depresjon – hvilken hjelp kan du få?

 12. Utbrenthet – når utfordringene blir for mange og stresset varer for lenge

 13. Utbrenthet – hvordan unngå møtet med veggen?

 14. Søvn og søvnvansker – den lunefulle søvnen

 15. Veiledning for bedre søvn

 16. Å gå i tankefeller

 17. Tenk deg sterk

 18. Sett egenomsorg på agandaen

 19. Snakk om det

 20. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Selvutvikling og karriere

 • Psykisk helse og psykiske reaksjoner på ytre belastninger
 • Gode og helsefremmende vaner på hjemmekontoret
 • Psykologisk forståelse som hjelper deg og andre i dagens arbeidssituasjon
 • Egenomsorg og selvivaretagelse
 • Verktøy og øvelser som kan dempe indre uro, stress og angst
 • Bedre evne til å ivareta deg selv og andre i stressende situasjoner
 • Bedre evne til lytte til deg selv og dine medarbeidere