Videocation

Videocation - Febdok - Lite kontorlokale - Bjørn Ivar Nordstrøm

I dette kurset får du en gjennomgang over hvordan du starter en beregning fra et kabelskap og videre oppretter en hovedfordeling i et IT-nett. Du lærer blant annet å dokumentere stikkledning til en fordeling, forbrukerkurser med fast og variabel belastning og hvordan du definerer startpunktet med korrekte adresser. Kurset er egnet både for deg som skal komme i gang med Febdok og for deg som trenger en oppfriskning. Det er en fordel å ha Febdok tilgjengelig samtidig som du gjennomfører dette kurset.

 1. Bjørn Ivar Nordstrøm

 1. Introduksjon til kurset

 2. Nytt anlegg

 3. Start beregningen i Febdok

 4. Verktøylinjen i et anlegg

 5. Opprette og designe en ny kurs

 6. Valg av kabel

 7. Valg av vern

 8. Forbrukerkurs ned variable belastning

 9. Kopier eksisterende kurs

 10. Forbrukerkurs med fast belastning

 11. Oppsummering

 1. Elflix

 • Beregning fra kabelskap med IT-nett
 • Opprette hovedfordeling
 • Hovedkurs med stikkledning og separate vern
 • Fast belastning
 • Variabel belastning
 • Valg av kabler, skinner og vern