Videocation

Videocation - Grunnleggende kurs i godstransport – del 2 - Tore Nøstdal

Transport påvirker hele regnskapet i bedriften din, og utgjør en av de største kostnadene for norske bedrifter i dag. Med kontinuerlige endringer i markedet som miljøkrav, varestrømmer, netthandel, robotisering og nedleggelse av lokale butikker, kommer du langt med en basiskompetanse som gjør deg i stand til å stille de riktige spørsmålene i samtaler med transportutøverne, og dermed gjøre de beste vurderingene. I dette todelte kurset lærer du som er daglig leder eller kostnadsansvarlig for transport om de ulike mekanismene innen transportfaget – slik at du kan forhandle frem gode og kostnadseffektive transportløsninger. Spilletid: ca. 1 time

 1. Tore Nøstdal

 1. Introduksjon av kurset

 2. Analyse av eget transportbehov

 3. Produkter, verdier og sendingsstørrelser

 4. Hvilket krav har du til kvalitet?

 5. Hvilke tilleggstjenester ønsker du fra transportør?

 6. Unngå unødvendige kostnader

 7. Inngåelse av fraktavtale

 8. Besvarelse av priser

 9. Kriterier for valg av transportør

 10. Outsourcing til rådgivningsselskap – spesialister

 1. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Analyse av eget transportbehov
 • Unngå unødvendige kostnader
 • Inngå fraktavtale
 • Outsourcing som alternativ