Videocation

Videocation - Hørsel for alle

Dette kurset passer for hørselshemmede mennesker, pårørende og helsepersonell. Noen leksjoner passer for alle, andre er mer spesifikke. Føl deg derfor fri til å se de leksjonene du ønsker. Veldig mange sliter med dårlig hørsel. Undersøkelser viser at det tar mange år fra problemene dukker opp, før man oppsøker hjelp. Dette kurset vil hjelpe deg med å identifisere problemene på et tidlig stadium, for jo tidligere man kommer i gang, jo bedre er det. Her får du all informasjonen du får på høreklinikken, og du kan gjenta den så mange ganger du ønsker. Kurset inneholder også et pdf-dokument med utfyllende info tilhørende hver leksjon. 10 % av oss lever med konstant tinnitus. Her får du noen gode råd om hvordan du best lever med det, og hvilke behandlingsformer og hjelpemidler som finnes. 20-40% av høreapparatene som blir tildelt i Norge havner i skuffen. Dette kurset vil forhåpentligvis bidra til at noen av disse høreapparatene kommer opp av skuffen og i bruk igjen. Spilletid: ca. 2 timer

 1. Martin Sørnes

 1. Introduksjon «HØRSEL FOR ALLE»

 2. Hører du dårlig?

 3. Offentlig eller privat høresentral

 4. Forberedelse til audiografbesøk

 5. Motivasjon

 6. Hvordan lese audiogrammet

 7. Tilvenning

 8. Forskjellige typer høreapparat

 9. Hvilke funksjoner skal du velge

 10. Høreapparatbatterier

 11. Høreapparat RIC RITE

 12. Høreapparat med tynn slange

 13. I øret høreapparat

 14. BTE bruk og stell

 15. Øret

 16. Aldersdomsvekket hørsel

 17. Hvordan snakke til en som hører dårlig

 18. Tinnitus

 19. Ensidig hørøselstap

 20. Støy-hørselsvern

 21. Lydbearbeiding i moderne høreapparat

 22. Hørselsstrategier

 23. Øreskylling

 24. Oppsummering og praktisk informasjon

 1. De første tegnene på dårlig hørsel
 2. Tilvenning
 3. Veien til høreapparat
 4. Tinnitus – hvordan best leve med det
 5. Hva finnes på markedet
 6. Høreapparater og tilleggsutstyr