Videocation

Videocation - Forholdet til ansatte – om permitteringer - Per-Jakob Haakstad

Dette kurset gir deg nyttig kunnskap om spillereglene for permitteringer i form av svar på fem spørsmål: hva, hvorfor, når, hvem og hvordan – fordelt på 5 leksjoner. Etter å ha tatt dette kurset, vet du som arbeidsgiver hvordan du kan gjennomføre permitteringer på en måte som er både lovlig og ryddig. Du vil også få en forståelse av hvilke rettigheter du har i en slik prosess. Spilletid: ca. 25 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon

 2. Hvorfor benytte eller ikke benytte permittering

 3. Hvem kan permitteres?

 4. Permitteringsprosessen

 5. Om dagpenger for de ansatte

 1. HMS, lover og regler

 • Hva permittering er
 • Hvorfor permittere, og eventuelt hvorfor ikke
 • Hvem som kan permitteres og når
 • Hvordan gjennomføre en permittering, trinn for trinn
 • Om dagpenger for de permitterte