Videocation

Videocation - HMS for ledere i havbruk (AML § 3-5) - Karine Einang

For deg som jobber i havbruk, er HMS-risikoen helt unik. Likevel er det forskjeller, selv i samme bransje – sånn er det bare. Jobber du på et oppdrettsanlegg, for eksempel, har du en av de mest risikoutsatte arbeidsplassene i landet. I følge Sintef er det bare fiskere som har et farligere yrke. Da er det vel så viktig at du som leder i en slik bransje hele tiden ligger ett skritt foran. Riktig og god HMS er alfa og omega for enhver virksomhet, og Arbeidsmiljøløvens § 3-5 krever at du som leder kan dokumentere at du har fått opplæring i HMS-arbeid. Forstår virksomheten HMS, luker dere automatisk bort misforståelser, unødvendig stress og risikofylte situasjoner – både fysisk og psykisk. I dette kurset får du en grundig og lettfattelig innføring i HMS fra HMS-ingeniør og kursholder Karine Einang. Hvordan finner du frem i HMS-regelverket, og hvordan kan du jobbe systematisk med å tilfredsstille kravene? Svarene får du her, slik at du har alle forutsetningene du trenger for å drive et inkluderende arbeidsliv med senket sykefravær, styrket arbeidsmiljø og en kultur hvor alle medarbeidere er involvert i arbeidet de er satt til å utføre.

 1. Karine Einang

 1. Introduksjon til kurset

 2. HMS-status i havbruk

 3. Din rolle er viktigere enn du tror

 4. HMS-regelverket - langt fra en jungel

 5. Mer lærdom fra Arbeidsmiljøloven

 6. Arbeidsgivers plikter

 7. Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning

 8. Varsling

 9. Systematisk HMS-arbeid

 10. Risikovurderinger

 11. Vernerunder rsom virkemiddel i arbeidsmiljøarbeidet

 12. Hjelperne i HMS-arbeidet - Bedriftshelsetjenesten

 13. Hjelperne i HMS-arbeidet - Verneombudet

 14. Hjelperne i HMS-arbeidet - Arbeidsmiljøutvalget

 15. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

 16. Krav til det psykososiale

 17. Registrering av skader og sykdommer

 18. Kontrolltilltak i virksomheten

 19. Informasjon og Kommunikasjon

 20. Konflikter

 21. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • Arbeide systematisk med HMS-regelverket for å tilfredsstille kravene
 • Forstå arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Utføre en enkel risikovurdering
 • Bygge et solid omdømme som følge av forståelsen av HMS-arbeid i alle ledd
 • Verneombudet, AMU og BHT sine roller i HMS-arbeidet
 • Drive et inkluderende arbeidsliv for å senke sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet, og sørge for at alle blir involvert i arbeidet de er satt til å utføre
 • Håndtere konflikter på en slik måte at virksomheten kommer styrket ut av den