Videocation

Videocation - Kurs i kvalitetskostnader - Sidsel Winther Storaas

Dette er et kurs i kvalitetskostnader som hjelper deg med å få kontroll på kvalitetskostnadene dine. Er salget bra, men bunnlinja dårlig? Brukes det for mye penger på tull og tøys? Da er dette kurset med Sidsel Winther Storaas noe for deg. Kvalitetskostnader er det som mangler på bunnlinja, og som ikke kan forklares av de vanlige finansielle begrepene. Kvalitetskostnader er prisen du betaler for å gjøre alt rett, men også prisen for å gjøre feil. Kvalitetskostnader er kostnader som din bedrift må betale for at ditt produkt eller tjeneste skal holde kvaliteten som kunden forventer. Disse kvalitetskostnadene kan være lave eller høye avhengig av om driften er god eller dårlig. Hva er nødvendige kvalitetskostnader? Det du betaler for å gjøre alt rett bør være maks to til fem prosent av omsetningen. Hva er unødvendige kvalitetskostnader? Det du betaler for sløsing og feil kan være opp mot 15 til 30 prosent av omsetningen. For det er ikke meningen at hverdagen er som å kjøre økonomisk rally på to hjul i svingen. Det skal være begeistrede kunder og fornøyde ansatte. Og et sunt og godt forhold mellom topplinja og bunnlinja. Er det ikke bedre å bruke det du frigir av midler på innovasjon til glede for kundene, kompetanse for å styrke ledere og ansatte - eller utbytte til de som har satset og investert i virksomheten? Dette er et kurs i kvalitetskostnader som er relevante for de fleste ledere i næringslivet.

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon

 2. Prisen vi betaler for å gjøre alt rett

 3. Prisen for å gjøre feil

 4. Ikke-verdiskapende tid: Muda

 5. Avvik og andre unntak

 6. Gode ideer og forbedringsforslag

 7. Risiko vi ikke har bygget inn i systemet

 8. Fravik - når vi ikke kan levere det kunden forventer

 9. Endringer - eller forandringer, om du vil

 10. Kriser

 11. Faktiske avvik - når vi har gjort en feil som kunden oppdager

 12. Uønskede hendelser - når vi skader folk, eiendeler eller miljø

 13. Kulturelle kostnader

 14. Trippelløkkelæring

 15. Lærende organisasjoner

 16. Oppsummering

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 • Ulike typer kvalitetskostnader, både de nødvendige og unødvendige
 • Kostnadene ved å sløse med tid
 • Ulike former for unntak som genererer kvalitetskostnader
 • Preventive og korrektive tiltak for å unngå unntak
 • Styringsmekanismer for å kontrollere unntak
 • Organisatorisk læring fra unntak