Videocation

Videocation - Grunnleggende Excel - Tore Søfting

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Excel. Riktig bruk av systemet vil gjøre at du effektiviserer din arbeidshverdag og minimerer manuell jobbing i systemet. Du får en god forståelse av hvordan du kan bruke Excel, og får tips på smarte hurtigtaster og arbeidsmetoder i systemet. Kurset passer for deg som har liten erfaring med Excel, og som ønsker å få en oversikt over mulighetene. Det passer også for deg som har gjort deg litt kjent med systemet, men som ønsker å jobbe mer effektivt. Det legges vekt på å lære de viktigste funksjonene i systemet og innarbeide gode rutiner. Spilletid: ca. 2 timer og 5 minutter

 1. Tore Søfting

 1. Hva er Excel?

 2. Håndtere vinduer i Excel

 3. Sortering av lister

 4. Filtrering av lister

 5. Identifisere og fjerne duplikater

 6. Sammendrag av lister

 7. Beregninger i regneark – de fire regneartene

 8. Funksjonen SUMMER

 9. Sentrale funksjoner – MIN, STØRST og GJ.SNITT

 10. Kopiering av formler

 11. Å låse celler – bedre utnyttelse av referanser

 12. Spore logisk sammenheng

 13. Sammendrag av data over flere ark

 14. Funksjonen FINN.RAD

 15. Funksjonen HVIS.FEIL

 16. Tid i Excel

 17. Validering og beskyttelse av regnark

 18. Importproblemer

 19. Importproblemer – å miste ledende null

 20. Dele og sammenføye innhold

 21. Grafiske fremstillinger av tall

 22. Lag tradisjonelle grafer

 23. Lag grafer med to verdiakser

 24. Grunnleggende om pivottabeller

 25. Ta frem fakta fra pivottabeller

 1. Microsoft Office

 • Mestre de vanligste formlene og funksjonene i Excel
 • Få oversikt og kontroll i regneark
 • Kunne håndtere lister og tabeller
 • Bli trygg på at det du lager i systemet er korrekt
 • Etablere effektive arbeidsmetoder og rutiner