Videocation

Videocation - Mangfoldsledelse - Olav Haraldseid

Når man snakker om mangfold, vil de fleste større bedrifter fokusere på de tradisjonelle vinklingene på kjønn, geografi og kultur. I dette kurset vil du se at mangfold handler om mye mer. Det mest prestasjonsfremmende av mangfold er kanskje ikke det man kan se, men det som finnes av ulikhet i hodet til hver enkelt person, i form av kunnskap, ferdigheter og personlighet. Olav Haraldseid hevder ellers at man må være litt spesiell for å oppnå noe helt spesielt, og han tar oss med på en reise hvor han blant annet argumenterer for at annerledeshet og til og med diagnoser kan være viktige konkurransemessige fortrinn i en bedrift. Kurset inneholder en rekke praktiske eksempler på hvordan du som leder kan øke selskapets inntjening gjennom et mer prestasjonsfremmende mangfold i din avdeling eller selskap. Spilletid: ca. 1 time og 20 minutter

 1. Olav Haraldseid

 1. Introduksjon Mangfold

 2. Kapitalisere på mangfold

 3. Kvinnelige ledertalenter

 4. Å trosse barrierene

 5. Prestasjonsfremmende team av begge kjønn

 6. Globalisering og migrering

 7. Kulturforståelse og rekruttering av mangfold

 8. Talenter med minoritetsbakgrunn

 9. Personlighet og komplementære ferdigheter

 10. Kompteansemangfold og kravene i næringslivet

 11. Holdninger

 12. Annerledeshet og diagnose

 13. Handicap og tilrettelegging

 14. Aldersmangfold

 15. Ledelse og mangfold

 16. Oppsummering

 1. Organisasjonsutvikling og HR

 • Å bli bevisst gevinstene som ligger i mangfold
 • Å lage en strategi for mangfoldig rekruttering, karriereutvikling og organisasjonsutvikling
 • Å bedre prestasjonene til team og avdelinger gjennom sammensetning av kompletterende ferdigheter