Videocation

Videocation - Ida Hatlebrekke

Ida jobber for tiden som sjef for klima og miljø i Møller Mobility Group, det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum. Styreleder i Norsk Polyteknisk Selskap og styremedlem i green tech startup Fauna. Hun er lidenskapelig opptatt av klimatiltak, sirkulær økonomi, bærekraftig næringsutvikling og kommunikasjon. Initiativtaker til Guide Against Greenwashing og næringsbidragsyter for teknologistiftelsen TerraVera. For ytterligere å fremme kunnskapen sin om klimaendringer og utvikle ferdigheter til å gå inn for klimaspørsmålet, ble hun opplært av visepresident Al Gore som en klimareality-leder i 2020.