Videocation

Videocation - Per Anfindsen

Per Anfindsen har siden slutten av 90-tallet jobbet med dyktiggjøring av ledere og spesialister i norske og internasjonale virksomheter. Han er i Norge tilknyttet Nesvik & Partners, men jobber i hovedsak for det internasjonale konsulentselskapet Leadership Pipeline Institute. I sin virksomhet fokuserer han særlig på betydningen av språk, kommunikasjon og retorikk som virkemidler til å bli bedre forstått og oppnå økt gjennomslag for egne idéer og forslag. Hans fokusområder er primært: ‘Power skills’ innen kommunikasjon ‘Leading without authority’ Medarbeiderledelse Salgsteknikk og -metodikk Coaching

  1. Slik får du innflytelse og gjennomslagskraft