Videocation

Videocation - Marcus Garberg

Marcus Garberg er en entusiastisk problemløser og digitaliseringsrådgiver, og har lang erfaring med innovasjon og forbedringsarbeid i blant annet kundeservicefunksjonen. Han har bakgrunn som sivilingeniør innen olje og gass, men ble en del av det teknologifokuserte konsulentselskapet Avo Consulting i 2018. Til vanlig arbeider Marcus med digital rådgivning, strategisk forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og effektivisering av arbeidsprosesser. Han har lang erfaring fra utviklerroller med teknologier innen automatisering og kunstig intelligens, men har de siste årene inntatt en mer forretningsorientert og strategisk rolle som rådgiver for sine kunder.

  1. Fremtidens kundeservice