Videocation

Videocation - Anders Grimstad

Anders Grimstad mener at vi drømmer for lite. Det er viktig med kortsiktig planlegging og inkrementell utvikling, men vi må bli flinkere til å observere et bredere spekter av signaler og trender slik at vi kan bygge scenarier og begynne å forberede oss for hva som kan skje i framtiden. Grimstad har tidligere jobbet med produkt strategi og konseptutvikling og leder i dag en avdeling for systematisk framtidstenkning og eksperimentering i Schibsted.

  1. Bli en fremtidstenker: Nye digitale grensesnitt