Videocation

Videocation - Per-Jakob Haakstad

Per-Jakob Haakstad arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv. Han har erfaring fra advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Gard og som jurist i Dine Penger.

  1. Grunnleggende juss for daglig leder

  2. Bedriftens forhold til ansatte

  3. Forholdet til ansatte – om permitteringer

  4. Rammeverk for næringsvirksomheter

  5. Immaterielle rettigheter – hvordan beskytter du bedriftens åndsverk?

  6. Hvordan sikre og inndrive pengekrav

  7. Bedriftens forhold til utleier – leie av lokaler

  8. Grunnkurs i kontraktsarbeid

  9. Grunnkurs i arbeidsrett – ansettelser og oppsigelser

  10. Lynkurs i styreansvar