Videocation

Videocation - Henning Denstad

Henning Denstad har lang og omfattende erfaring fra konsulentvirksomhet og IT-ledelse. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er ansatt som seniorrådgiver i A-2 Norge AS. Her har han vært ansvarlig for og deltatt i en rekke prosjekter knyttet til konseptvalg og samfunnsøkonomiske analyser (innen den statlige kvalitetssikringsordningen), samt utredninger og strategiutvikling i forbindelse med digitalisering. Han har kvalitetssikret store digitaliseringsprosjekter i offentlig og privat sektor, og ISO-sertifiserer og -reviderer fortløpende en rekke små og mellomstore virksomheter. Han er fagansvarlig (metodeutvikling og opplæring) for fagområdet «Digital virksomhetsstrategi» i A-2.

  1. Digitale plattformer og økosystemer, innovasjon og strategi