Videocation

Videocation - Ingunn Schumacher Carling

Ingunn er karriereveileder og pedagog, karrierepedagog, med bred erfaring som tjenesteutvikler i tiltaksbransjen. Hun har deltatt i flere tverrsektorielle arbeidsgrupper i forbindelse med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og vært gjesteredaktør i veilederforum.no. Brenner for å gjøre teoretiske prinsipper praktiske, og benytter pedagogiske modeller for å få inn læringsbegrepet i karriereveiledningen. Fokus på prosesskvaliteten. Karrierelæringsekspert: Pedagogiske modeller Prosesskvalitet Tjenesteutvikling Operasjonalisering og tilpasning Karrierekompetanse