Videocation

Videocation - Marie Kolderup

Marie jobber med å bistå Nelfos medlemsbedrifter ved å gi teknisk veiledning, utvikle nye markedsområder, holde webinarer, delta i standardiseringsarbeid (NK82 og NK21/120 i NEK), utarbeide tekniske veiledere/artikler/verktøy samt ha kontakt med relevante myndigheter og andre samarbeidspartnere i bransjen spesielt under områdene solcelleinstallasjoner og batterilagring.

  1. Solstrøm for installatører

  2. Sikker installasjon av batterier

  3. Solstrøm for installatører

  4. Sikker installasjon av batterier