Videocation

Videocation - Piotr Pluta

Piotr Pluta startet som konsulent hos Human Factors i 2011. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Wrocław, Polen. I Human Factors holder Pluta seminarer basert på Diversity Icebreaker innenfor kommunikasjonstrening, tillitsbygging, krysskulturelt arbeid og mangfold. Han holder seminarer for kunder og er en av de hovedansvarlige for forskningen knyttet til Diversity Icebreaker og videreutvikling av konseptet.

  1. Diversity Icebreaker – hvordan fasilitere et seminar?