Videocation

Videocation - Espen Bakken

Han bistår jevnlig norske og internasjonale leverandører ovenfor norske offentlige oppdragsgivere innen ulike bransjer og er godt kjent med de bransjene NELFO sine medlemmer er aktive. Espen har jobber nær 20 år med anskaffelser, og har sin bakgrunn fra EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan i tillegg til sin advokatkarriere.