Videocation

Videocation - Pål Hoff

Pål Hoff jobber med å skaffe finansiering til innovative prosjekter i norske bedrifter hver dag. Han har oversikten over hvilke ordninger som finnes i virkemiddelapparatet, og bistår bedrifter med å finne frem og prioritere hvilke ordninger som det er mest verdt å bruke tid og ressurser på. Han kan også hjelpe med å skrive de gode søknadene som skiller seg positivt ut i søknadsbunken hos Forskningsrådet og InnovasjonNorge.

  1. Virkemiddelapparatet for gründere