Videocation

Videocation - Truls Paulsen

Truls Paulsen har bakgrunn i psykologi og ingeniørfag. Han jobbet 16 år som forsker ved SINTEF, Norges største kommersielle FoU-selskap. Paulsen har bidratt til flere nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter som fokuserer på kunnskapshåndtering, organisatorisk læring og programvarestøttet problemløsing.

  1. Lær å lære – del 3: Slik lærer du i jobben

  2. Lær å lære – del 2: Effektive læringsstrategier

  3. Skriv bedre flervalgstester

  4. Lær å lære – del 1: Bruksanvisningen til deg selv