Videocation

Videocation - Katrine Arntzen Torskog

Katrine Torskog har jobbet med mennesker i over 20 år, og hvordan mestre hverdagen til tross for utfordringer. Hun er opptatt av hva som motiverer mennesker til å ta de valgene vi gjør, og har tro på at vi alle er ekspert i vårt eget liv. Hun har fokus på verdien av kombinasjonen mellom det individuelle og fellesskapet for å få den hverdagen vi ønsker oss. Katrine har mye erfaring med å jobbe ute i bedrifter med både ledere og medarbeidere. Hun har også tro på at mennesker er den viktigste ressursen vi har og verdt å ta vare på og investere i. Med kompetanse på alminnelige helseplager som muskel- og skjelettplager og psykisk helse, setter hun bedrifter og organisasjoner i stand til å skape robuste og effektive arbeidsmiljø som ikke bare reduserer uhelse, men som også fremmer helse.

  1. Bli mer lønnsom med et inkluderende arbeidsmiljø