Videocation

Videocation - Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are Gjertin Urkegjerde Halland har 24 års erfaring med digital strategi, kommunikasjon og design. I 2006 lanserte han kjernemodellen, og i tillegg til å drive med rådgivning, kurs og workshops blogger han jevnlig på Kjernemodellen.no.

  1. Enkle og effektive nettsider – med kjernemodellen