Videocation

Videocation - Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are Gjertin Urkegjerde Halland har 24 års erfaring med digital kommunikasjon og produktutvikling. I 2006 lanserte han kjernemodellen, og de siste 13 årene har han testet og videreutviklet modellen gjennom et hundretalls prosjekter i Netlife Design og FINN.no. Siden oktober 2019 har han drevet for seg selv på Kjernekaren.no, og tilbyr rådgivning, foredrag, kurs og workshops i brukersentrert design, strategi og kommunikasjon. Halland blogger jevnlig på Kjernemodellen.no, og har også en bok om kjernemodellen på trappene.

  1. Enkle og effektive nettsider – med kjernemodellen