Videocation

Videocation - Linda Christin Nilsen

Volvat, godkjent bedriftshelsetjeneste, har over flere år levert tjenester til bedriftsmarkedet hvor vi erfarer at mange bedrifter ønsker den gode kombinasjonen av både helsetjenester og HMS-tjenester. Vi setter fokus på bedriftenes varierte behov og skreddersyr løsninger til din bedrift. Friske og robuste medarbeidere presterer bedre! Et samarbeid med Volvat Bedrift styrker den enkelte ansatte og skaper en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Formålet er å så tidlig som mulig avdekke plager eller sykdom, samt kartlegge helsefremmende ressurser hos den ansatte. Dette for raskt å kunne sette inn tiltak og opprettholde arbeidsevne på en god måte. Å redusere risiko for utvikling av plager så tidlig som mulig, gir stor gevinst både for den enkelte ansatte, arbeidsgruppen og deres psykososiale arbeidsmiljø. Volvat bygger sine leveranser på kompetanse og kvalitet, og benytter utvalgte ansatte som «eksperter» innenfor ulike fagområder. Undervisning i smittevern er i den forbindelse et viktig fokusområde, både relatert til den pågående koronapandemien, men også i arbeidslivet generelt.

  1. Smittevern og COVID-19