Videocation

Videocation - Aksel Inge Sinding

Aksel Inge Sinding er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo. Han er spesialisert innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST). Ved siden av sitt kliniske virke som psykolog driver Sinding mye fagformidling gjennom foredrag, kurs og veiledning om følelser og følelseshåndtering for foreldre, helsepersonell og i arbeidslivet. Han har blant annet forelest for Teknas lederutviklingsprogram GILA, Folkehelseinstituttet, Solstrand-programmet, NTNU, Forskerforbundet, UiT, Mattilsynet, AHUS, Human-Etisk Forbund, ECONA og NOVA. Han har gitt ut boken “Klok på følelser”, står bak siden følelseskompasset.no, jobber jevnlig med NRK og Aftenposten, og skriver for psykologiske tidsskrift.

  1. Emosjonell kompetanse i arbeidslivet: Hvordan forstå følelser?