Videocation

Videocation - Karianne Listerud Lund

Karianne Listerud Lund er advokat i Huseierne der hun rådgir medlemmene innenfor arv og overføring av eiendom mellom generasjoner. Hun har også holdt en betydelig mengde kurs innenfor dette tema. Lund er særskilt opptatt av å formidle reglene på en forståelig måte til flest mulig mennesker, slik at hver og en kan ta det beste og mest økonomiske valget for seg og sin familie. Lund har også skrevet utallige fremtidsfullmakter og rådgir i tillegg i problemstillinger knyttet til tomtefeste.