Videocation

Videocation - Mette Fossum

Mette har over 15 års ledererfaring innenfor journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, beredskap, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG). Mette er utdannet journalist ved Journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo. Hun er cand.mag med fagene engelsk, samfunnsfag og journalistikk, i tillegg har hun fagene endringsledelse, prestasjonscoaching og lederutdanning fra Harvard Business School.

  1. Bærekraftsledelse – hva er det, og hvorfor er det viktig?

  2. Sosiale forhold – S-en i ESG

  3. Arbeidslivets spilleregler

  4. Styresammensetning og arbeidsform