Videocation

Videocation - Håkon Njøten

Håkon Njøten er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, med mål om å gjøre komplekse temaer forståelige. Hans favorittfelt er forbrukeratferd, som handler om å forstå mennesker og deres valg. Njøten er en people person, og bøker om populærpsykologi og menneskers beslutninger leses daglig. Med utdanning innen markedsføring fra BI Bergen og Oslo, Westminster University samt pedagogisk utdanning fra Høyskolen Vestlandet, er han høyst egnet til å både forstå og formidle et så bredt fagområde som forbrukeratferd.

  1. Forbrukeratferd - hvordan tar vi kjøpsbeslutninger?