Videocation

Videocation - Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

Han har bakgrunn som elektriker på en rekke forskjellige anleggstyper, og han har gjennomført teknisk fagskole. I Nelfo har han arbeidet med utvikling og prosjektledelse for dataprogrammet Febdok. Hele veien har han arbeidet med nye muligheter for bransjen, slik som elbillading, solstrøm og lagring. Han arbeider aktivt med standardisering innen lavspenning og ekom, og var IEC Young professional i 2013.