Videocation

Videocation - Victoria Aase

Daglig leder i VICA Kompetanse, Executive Master of Management fra BI og lang erfaring fra tiltaksbransjen. Opptatt av at kunnskapsbedrifter oppnår gevinst gjennom kompetanseløft, innovasjon og utvikling. Har tidligere vært leder for et internt læringsakademi og utvikler nå kurs for ledere og medarbeidere i tiltaksbransjen. Det er ikke bare innholdet i kursene, men hvordan disse rigges som gir det beste læringsutbytte. Forretningsutvikling Prosjektledelse Tilrettelegging for læring Personvern Kompetanse som konkurransefortrinn og grunnlag for vekst