Videocation

Videocation - Tonje Brattås

Tonje Brattås har veiledet skribenter i hvordan man bygger opp søknadspapirene for å fremstille kundens kvalifikasjoner på best mulig måte, som førte til mange tilbakemeldinger om innkallelse til intervju fra kundene. Arbeidet inspirerte videre til å forske på temaet i hennes masteroppgave, som viste at det sannsynligvis gis for lite eller dårlig opplæring i hvordan man skal utforme tekster som CV og søknad i grunnskolen og videregående opplæring. Derfor må kunnskapen i de fleste tilfeller tilegnes i voksen alder. På bakgrunn av disse erfaringene og funnene, har det vært mulig å utvikle kurs som kan hjelpe enhver til å bli en bedre CV- og søknadsskriver.

  1. Jobbsøknader som gir ja!

  2. CV-suksess!