Videocation

Videocation - Finn Arne Johansen

Med engasjement og entusiasme formidler Finn Arne Johansen av sin kunnskap om frekvensbruk og kvalitet i ekomnett, og svarer på de fleste spørsmål rundt ekomnettautorisasjon.

  1. Byggeklosser i den digitale grunnmuren