Videocation

Videocation - Finn Arne Johansen

Finn Arne Johansen har bakgrunn som radio- og TV-reparatør og ingeniør innen elektronikk og IT. Gjennom over 25 år i bransjen har han en solid praktisk og teoretisk forståelse for elektronisk kommunikasjon. Hans hovedoppgaver nå er å formidle informasjon og veiledning innen ekom og ekomnett. Med engasjement og entusiasme deler han av sin kunnskap om frekvensbruk og kvalitet i ekomnett, og svarer på de fleste spørsmål rundt ekomnettautorisasjon.