Videocation

Videocation - Jacob Magne Landsvik

Jacob Landsvik er bidragsyter med fagartikler til Anbud365.no. Som innkjøpssjef i store og mellomstore innkjøpsorganisasjoner er han mentor i mentorprogrammet for innkjøpsledere til DFØ og som innleder på kurs og konferanser for innkjøpere.

  1. Opplæring i offentlige anskaffelser