Videocation

Videocation - Morten Fæste

Morten Fæste rådgir årlig hundrevis av boligeiere som er medlemmer i Huseierne. Fæste har flere års erfaring som advokat og kursholder, og legger spesielt vekt på gjøre et komplisert fagfelt så forståelig og enkelt som mulig. I Huseierne gir han råd innenfor blant annet fagfeltene husleie, samboerskap, arv, og kjøp og salg av bolig.