Videocation

Videocation - Morten Fæste

Morten Fæste rådgir årlig hundrevis av boligeiere som er medlemmer i Huseierne. Fæste har flere års erfaring som advokat og kursholder, og legger spesielt vekt på gjøre et komplisert fagfelt så forståelig og enkelt som mulig. I Huseierne gir han råd innenfor blant annet fagfeltene husleie, samboerskap, arv, og kjøp og salg av bolig.

  1. Slik lager du en god samboerkontrakt

  2. Slik lager du en god samboerkontrakt