Videocation

Videocation - Grethe Westad

Grethe Westad har en bachelor i vernepleie og over 40 års erfaring på område. Hun har jobbet med utviklingshemmede og autister både i bolig, arbeid og skole. Hun har etterutdanning i Målrettet Miljøarbeid, Lederutdannelse, ART sertifisering (Aggression Replacement Training) og grunnfag i psykologi. Westad har vært leder for flere virksomheter, vært rektor på hjelpepleierskole i vernepleie, fagkonsulent i Habiliteringstjenesten og miljøterapeut i skoleverket. Westad har hospitert på PCDI i USA.

  1. Utviklingshemmede og utfordrende atferd