Videocation

Videocation - Øistein Olsen Krokmoen

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne, der han årlig rådgir hundrevis av boligeiere i skattespørsmål. Krokmoen har flere års erfaring som advokat og kursholder, og legger spesielt vekt på gjøre et komplisert fagfelt så forståelig og enkelt som mulig.