Videocation

Videocation - Haakon Rud

Haakon er utdannet ingeniør og har lang erfaring fra HMS-arbeid og andre ledelsesområder i flere store og mindre selskap, også internasjonale. Oppdrag har vært for byggherrer, entreprenører, leverandører og underleverandører, og i gjenvinning, prosessindustri, logistikk, transport, telekom, energi, underholdning, forsikring, politi og andre. Etter å ha jobbet 30 år i Det Norske Veritas startet Haakon i 2018 Haakonsult AS, der han nå hjelper organisasjoner med å bli bedre før og etter ulykker eller uønskede hendelser, med stort tap eller tapspotensiale. Rådgivning innen HMS er ofte forbundet med byggherreforskriften, analyser, risikovurderinger, SJA, revisjon, inspeksjon, påseplikt, samsvar, kommunikasjon, og kultur. Han gjennomfører også opplæring, kurs og foredrag, og fasiliterer gjerne samlinger eller coacher sine kunder. Som konsulent bistår han kunder med undersøkelser og gransking av hendelser og ulykker. Dette kan være i tilknytning til arbeidsulykker, utslipp, brann, trafikk, geologi, maskiner, materiell, arbeidsforhold eller sosial dumping.

  1. Kurs i hvordan skrive prosedyre med Playscript

  2. Kurs i HMS-lover og forskrifter - en innføring

  3. Årsaksanalyse – skap en tryggere arbeidsplass