Videocation

Videocation - Tore Søfting

Tore Søfting har vært selvstendig konsulent i mer enn 25 år, hvor hovedvekten ligger på bruk av Excel til økonomisk oppfølging og analyse. Dette innebærer både kursing i programmet, samt utarbeidelse av modeller for økonomisk oppfølging. Søfting har samarbeidet med kjente og ukjente bedrifter og institusjoner, som for eksempel Norwegian, DNV, Sparebank 1, Sunnas Sykehus, Sykehusapotekene, Tromsø kommune og TV Norge. Siden 2003 har han også undervist på nett i regnskap for fagskolen Norges Yrkesakademi AS.

  1. Grunnleggende Excel