Videocation

Videocation - Tore Søfting

Tore Søfting har vært selvstendig konsulent i mer enn 25 år, hvor hovedvekten ligger på bruk av Excel til økonomisk oppfølging og analyse. Dette innebærer både kursing i programmet, samt utarbeidelse av modeller for økonomisk oppfølging.

  1. Grunnleggende Excel