Videocation

Videocation - Morten Halten- Eggen

Morten Halten- Eggen har spesialisert seg på forskrifter og normer for elektrotekniske installasjoner opp til 1000V AC, gr. L. Kortslutningsberegninger for sikker strømforsyning hvor reservekraft og nødstrøm har hovedfokus. Han har også lang erfaring som 3. parts kontrollør for RIE og elektroentreprenører. Morten Halten- Eggen er elektroinstallatør og har jobbet som saksingeniør hos rådgivende ingeniør elektrofirmaer i Oslo de siste 10 årene. Har fordypning og lang praksis i prosjekteringsverktøyet Febdok, og i tegneprogrammene Autocad, Magicad og Revit. Har sittet i utviklingsgruppen for Febdok i seks år nå og holder på med standardiseringsarbeider for NEK. Er medlem av normkomiteen NK64. NK64 utarbeider NEK400. NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner.