Videocation

Videocation - Rune Michael Anderson

Rune M. Anderson tok fagbrev som elektriker før han i 1991 startet sin karriere innen termografi i New Electronic AS. Der jobbet han som daglig leder og som termografør i 10 år, før han startet med salg og kurs.Rune har siden den gang blitt en av de ledende ekspertene i bransjen. I tillegg til sin omfattende kunnskap om teorien rundt termografi har Rune også en omfattende praktisk bakgrunn helt fra de minste elektriske installasjonene, hoteller,eiendomsselskaper, smelteverk, tungindustri og ikke minst på transformator- og kraftstasjoner. Gjennom sin karriere har Rune årlig holdt flere opplærings- og sertifiseringskurs på avansert nivå innen elektrotermografi. Rune jobber i dag som Salgssjef i Presisjons Teknikk AS hvor hovedfokuset ligger innen termografi og kurs.