Videocation

Videocation - Lisa Ann Cooper

Arbeid med mangfold og sosial bærekraft krever en forpliktelse til langsiktig organisasjonsutvikling og derfor må løsninger skreddersys for hver kontekst. Lisa jobber med å endre mindsets og forandre eksisterende systemer over tid. Lisa brenner for mangfold og sosial bærekraft og det å hjelpe virksomheter å finne løsninger som passer for virksomheten for å få frem et mer mangfoldig, lønnsom og bærekraftig framtid.

  1. Skap varig utvikling med mangfold og sosial bærekraft

  2. Skap varig endring med mentorprogram!

  3. Kurs i inkluderende ledelse