Videocation

Videocation - Torunn Meyer

Torunn Meyer jobber både individuelt og i grupper med ledere på alle nivåer innen offentlig sektor, privat næringsliv og ulike organisasjoner. Som hun selv sier: Vi må alle kommunisere, og det å kunne få kropp, stemme og ord til å “spille på samme lag” kan være utfordrende for alle. Meyer er god på å se urealisert potensiale hos dem hun jobber med, og vil hjelpe deg med å kommunisere bedre.

  1. Kunsten å overbevise

  2. Overbevisende kroppsspråk for ledere

  3. Din perfekte pitch

  4. Kroppsspråk som overbeviser og skaper tillit