Videocation

Videocation - Erlend Osborg Gitsø

Erlend Gitsø er statsviter og har arbeidet med endrings-, forbedrings- og lederutviklingsprosesser i både offentlige og private virksomheter de siste 17 årene. Gitsø har også hatt ansvar for utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer rettet mot idretten og innehar en vitenskapelig bistilling ved NIH som universitetslektor med fagansvar for trener-/ lederutdanning, og har også utgitt lærebøker innen ledelse og coaching. Gitsø arbeider i dag primært med utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, med særlig fokus på trening i praktiske lederferdigheter for å istandsette ledere og mobilisere medarbeidere for å realisere strategien og oppnå målene virksomheten har satt seg. Som en naturlig forlengelse av slike programmer arbeider Gitsø som regel også tett med ledergruppene og deres utviklingsprosesser. Her er ofte tematikken ulike forbedrings- og/eller utviklingsprosjekter, ofte knyttet til endring/effektivisering, i tillegg til å utvikle kommunikasjons- og relasjonsferdigheter hos lederne. Hensikten er å bidra til at virksomhetene når sine mål og realiserer sine strategier.

  1. Endringsnøkkelen – suksessoppskrift for vellykket endring og omstilling